• point Jadachy 301, 39-442 Chmielów

  • Phone+ 48 788 755 254           TY

≡ menu
  • point Jadachy 301, 39-442 Chmielów

  • Phone+ 48 788 755 254           TY

ELEKTROLAB

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ, POMIARY ELEKTROIZOLACYJNE DO 130 kV, NOWOCZESNA APARATURA BADAWCZA POMIAROWA I DIAGNOSTYCZNA

logo Script logo