• point Jadachy 301, 39-442 Chmielów

  • Phone+ 48 788 755 254           TY

≡ menu
  • point Jadachy 301, 39-442 Chmielów

  • Phone+ 48 788 755 254           TY

ELEKTROLAB

Pomiary napięć rażenia krokowego i dotykowego na stacjach elektroenergetycznych SN i WN

Pomiary napięcia rażenia krokowego i dotykowego

Oferujemy wykonanie profesjonalnych pomiarów dla obiektów i urządzeń elektroenergetycznych SN i WN:

  • Wykonanie pomiaru napięć rażenia (napięcia dotykowego i napięcia krokowego)
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Pomiar rezystywności gruntu.

METREL

Pomiary wykonywane dedykowanym sprzętem firmy METREL.

 

Okresowe pomiary napięcia rażenia krokowego i dotykowego oraz sprawdzanie systemu uziemiającego, zgodnie z aktualnymi przepisami należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 5 lat.

Podstawą prawną do wykonywania pomiarów są m.in. PBUE do 1990 r, Rozporządzenie Ministra Przemysłu do 1994., oraz najnowsza norma PN-EN 50522:2011, PN-E-61936-1:2011, które obowiązują obecnie przy sprawdzeniach odbiorczych nowych obiektów elektroenergetycznych.

Badania mają na celu określenie zagrożenia porażeniowego w przypadku dotyku pośredniego występującego na urządzeniach elektroenergetycznych SN i WN, czyli określenie wielkości napięcia krokowego i dotykowego jakie może wystąpić podczas zwarcia na badanych maszynach i urządzeniach oraz w ich okolicach.

METREL

METREL

METREL

logo Script logo