• point Jadachy 301, 39-442 Chmielów

 • Phone+ 48 788 755 254           TY

≡ menu
 • point Jadachy 301, 39-442 Chmielów

 • Phone+ 48 788 755 254           TY

ELEKTROLAB

Przeglądy i pomiary okresowe instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych SN i nN

 • Przeglądy i pomiary okresowe instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych SN i nN:


  ♦ badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  ♦ rezystancji izolacji aparatury, urządzeń, kabli i przewodów,
  ♦ pomiary eksploatacyjne transformatorów,
  ♦ pomiary uziemień roboczych, ochronnych, instalacji odgromowej,
  ♦ pomiary posadzek antyelektrostatycznych ESD,
  ♦ pomiary natężenia oświetlenia,
  ♦ pomiary narzędzi przenośnych, agregatów prądotwórczych,
  ♦ pomiary kamerą termowizyjną,
  ♦ badanie jakości energii elektrycznej.

 • ELEKTORLAB

logo Script logo